gi-entrance-g.png

Hatalom, szex és intrikák

Egy cikk Vivian és Andreás Fiischertól

E cím alatt "hatalom, szex és intrikák" adjuk most a következő cikkünket.

Egy fiatal nő számol be:

Gyermekkor és ifjúkor

Amióta egy kislány voltam, anyámnak állandóan botrányai voltak bármilyen férfiakkal. Miközben apámnak alkohol problémái voltak, nem tudta a kapcsolatot velem felépíteni, anyám is élte a saját életét. Folyamatosan cserélte a szeretőket akik még Berlinig szét voltak osztva. A legtöbb szerelmi viszonyát ő bemutatta valamikor nekünk gyerekeknek mint "barátok" vagy "ismerősök". Akkoriban nem értettem, miért lettünk egyáltalán olyan bőkezűen megajándékoztatva ezektől a férfiaktól – de mit is ért egy kisgyermek már ezekről a dolgokról.

Mint fiatal elvette tőlem a nyomasztó hideg és magányosság az élethangulatát. Kisebbrendűségi komplexusom és öngyilkossági gondolatok megterheltek. Az én jövőmnek már nem volt reményem. Depressziós lettem.

A fordulópont az életemben

De aztán minden megváltozott. Egyik napon egy meghívást kaptam a Christliches (Keresztény) Centrum Rhéma istentiszteletétől. Anélkül, hogy tudnám, mit jelentene ez számomra, egy döntést hoztam Jézusért.

A lelki megterheltség leesett rólam és új bizalmat kaptam. Egy még addig ismeretlen öröm töltötte be a lelkem. Szabad lettem a depressziótól.

A féltékenység egy sikertelen anyától

Anyám azonnal észrevette a változást. Igazából örülnie kellett volna erről. De a valóság, hogy nem ő, hanem mások hozzá-járultak ahhoz, hogy életem pozitív fordulatot vett, őt ezt agresszív és féltékenyé tette.

Ezt megbeszélte a nővérével Berlinben - a nagynéném M.-val.

A kettős élet az én nagynénémtől Berlinben

Nagynéném egy nagyon különleges fajta. Kezdetben egy kis fodrász szalon volt neki Berlinben. Később ő egészen más dolgokért rajongott: latex, lakk bőr és korbács. Az ő szadomazo iparjában mint dominának minösült. Persze hogy, anyám a legjobb támogatója volt neki.

Mit jónak "lehet" mondani a nagynénémnek az ő érdeklődését a spirituális életen. Tagja volt a Berlini karizmatikus gyülekezetben "Gemeinde auf dem Weg" (gyülekezet úton van) pásztor Dr. Margies Wolfhard-tól. Èrdeklődően meglátogatta a házi-csoportokat és azt gondolta ismerni a belső életét a gyülekezetnek.

Ezen kívül ő is gondozta a jó viszonyt a szekta-megbízottjaival Berlinben, akiknek ő tovább adta a tudását a gyülekezet életéről. Nagynéném tudta, hogyan kell ezekkel az emberekkel a kapcsolatokat kezelni. Hát így tovább adta anyámnak a tippeket és tapasztalatokat.

A hírnévrontás kampány a Christliches (Keresztény) Centrum Rhéma ellen

Anyám titokban kezdte meghívni a plébánost otthonunkba. Ezt követően tárgyalt a szekta-megbízottjaival, maszatos újságírókkal és más gyanús alakokkal.

Én ki lettem hallgatva és a gyülekezeti életről és a magánélet Katharine Sieglingról kellet beszélnem. Megzsarolva és megfenyegetve lettem. A mozi látogatásoknál a húgommal árnyékolva lettem. Még a kapcsolatom az én kis unokahúgommal tilos volt számomra. Ha nem voltam otthon, átkutatták a szobámat és a személyes tárgyaimat hogy összegyűjtenek anyagot a szekta megbízottjainak.

Egy hírnévrontási kampányt a Christliches (Keresztény) Centrum Rhéma és Katharine Siegling ellen terveztek. Amikor később a szekta-plébános és templomi tanács Bernhard Wolf az útamon keresztül ment, átvizsgált az ő tejes, visszataszító tekintetével.

Életem ma

15 évesen felmondtam a tagságomat az evangélikus egyháznál. Egy évvel később elköltöztem otthonról.

Ma egy boldog nő vagyok, nagy baráti köröm van és segédlet vagyok a vezetői cégemnél ami egy sikeres vállalkozás.

Ebből az alkalomból szeretnék szívből köszönetet mondani mindazoknak, akik segítettek nekem megtalálni az útamat. Különösen hálás vagyok a pásztornőmnek Katharine Siegling, aki felfedezte az én tehetségeimet, szeretettel támogatott engem és az én saját önbecsülési érzéseimet felépítette.

Idáig a drámai történetet a fiatal nőről.

Kommentár

Ismerem pásztor Dr. Wolfhard Margies személyesen és értékelem őt. Teljes tisztelettel ő iránta olvasom Prof. Dr. Martin Kriele a cikkjében. A cikk megjelent 1999-ben Dr. Besier és Prof. Dr. Scheuch könyveiben. A könyvek címe: "Az új inkvizítorok. Vallásszabadság és a vallási féltékenység".

A következő részlet az 1. kötet a 397 és következő oldalakon van:

"Berlinben létezik a karizmatikus "Gemeinde auf dem Weg" (gyülekezet úton van), ahol sok csalódott evangélikus keresztények a hivatalos egyháztól istentiszteleteket megünnepelik. Előttem vannak másolatok hangfelvételekről, amik bizalmas üléseken a gyülekezeti vezetőségtől lettek csinálva és amik a szekta vadászoknál cirkulálnak: A szekta megbízottjai felszereltek lehallgató készülékeket. Az egyik jegyzőkönyvben a Berlini szekta megbízottja, Ruehle-né, egy megnevezett kommentárt előterjesztett. Egy gyülésen, amelyben pénzügyi kérdésekről volt szó, bevezetett a pásztor Wolfhard Margies ezekkel a szavakkal: "Azt hiszem, hogy köztünk maradjunk, és hogy senki, aki nem tagja a gyülekezetnek, maradjon itt. Kérem, én ezt ezúttal elég tisztán gondolom." Ezt a nem megfigyelt mulatságot a hallgatóktól el lehet képzelni, akik a szöveget a nép között hozták. A bizonyítékok keletkeztetik a gyanút, hogy egy hatóság a Berlini szenátustól együttműködik a Gestapo és a Stasi módszereivel.

Idáig a professzor Kriele cikkjéből.

A kémkedés német pásztorok- és vezető-konferenciáknál

Az ilyen hátborzongató realitások alapján szenved természetesen a hitelessége a német pásztorok- és vezető-konferenciáknak. Az adatvédelem, integritás és igazmondás nincsenek ezeken az üléseken garantálva. Végül számolni kell azzal a ténnyel, hogy az emberek akik valaki mellett ülnek, kémek, szekta megbízottjai, bulvársajtó, újságírók. Ezek görcsösen próbálnak kihallgatni embereket hogy információkat csomóba kösenek. Bántalmazott információk által bojkottálnak szolgálat alkotásokat, pásztorokat és vezetőket hajszolnak egymás ellen, kijátszák egymás ellen és elpusztítják a jó kapcsolatokat. Ha nincsenek nekik információk, akkor valamennyit kitalálnak.

Az ilyen eljárasok nem lennének lehetséges, ha a vezetők és a résztvevők az ilyen visszásságaival etikai őszinte módon felszámolnák.

Lehetőség a Krisztus Testének

Sok pásztorok és vezetők pünkösdi-karizmatikus jellemzésével keresnek nyilvános illetve ökumenikus elismerést. Gyávaságból és a félelemből a represszáliától, törekszenek egy megkérdőjelezhető egységért, amely nem bibliai sem jogilag elfogadható.

Egyrészt sajnálatos, hogy a karizmatikus vezetők és pásztorok áldozatai lesznek az ilyen intrikának, másrészt ezzel a Krisztus testének a lehetőség van adva, hogy a meglévő tudatlanságot leépítse. Ez azonban bátorságot követel meg.

Aki annak ellenére ilyen körülmények között azt gondolja, hogy fenntartsa jó kapcsolatot a szekta megbízottjaival, feladott minden vonatkozást a valósághoz.

Andreás Fischer

Hatalom, szex és intrikák