gi-entrance-g.png

Luther – a forrása az antiszemitizmusnak Németországban

Antiszemitizmus és emberi megvetés Németországban

Antisemitismus und Menschenverachtung in Deutschland

           Prof. Dr. Gerhard Besier                 Prof. Dr. Erwin K. Scheuch

Az antiszemitizmus-jelentés a szövetségi gyüléstől útasítása bizonyítja, hogy minden ötödik német legalább lappangóan antiszemita.

Az antiszemitizmus-jelentés: http://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2012/37499490_kw04_antisemitismusbericht/index.html, belátás 2012/05/01

Antiszemiták ember ellenségei; ők embergyűlölők, rasszisták, zsidó-gyűlölők, a nők ellenségei és idegen ellenségei. Ök itt vannak köztünk. A szomszéd lehet, akit bevásárlóközpont-ban lehet találkozni. Az anya, aki elkíséri a gyerekeket az iskolába reggel. A hittantanár, az orvos, az újságíró, a hivatalnok, a professzor, a politikus, stb.

Megtalálhatók a városokban és a falukban, minden képzési szinten, minden korosztályban és minden jövedelmi szinten. Ez nem csupán csak a szkinheadek, akik nyilvánosan terrorizálnak, hanem a láthatatlan ember ellenségei, amelyektől a veszély kimegy.

Milyen kinövések ennek az emberi megvetésnek a befejezésében van, bemutatják a gyilkosságok a jobb-terrorista Zwickau-i pártsejt.

"Hogyan történhetett ez? Miért nem jöttunk korábban erre? Miért nem tudtuk ezt megakadályozni?"

Kancellár Angela Merkel, 2012 Február 23-án, a Berliner koncertházban

Most más nézőpontot szemlélünk, ahogy az emberi megvetés észrevétlenül szaporított a mi társadalmunkban. Hallgassa meg a következőt:

Szekta megbízottjai: antidemokratikus és antiszemita

Prof. Kriele kiérdemesült államtannak és közigazgatási jognak és politológiának és régi bíró az Alkotmánybíróságnál a tartományban Nordrhein-Westfalen, ma az egyik vezető alkotmánjog szakértője Németországban. Már 1996-ban, írja Prof. Kriele mit a kedélyek valójában már régen muszáj volna felébreszteni. Ö ír "A fasiszta vonások szekta vadászatról".

"fasiszta", azaz anti-demokratikus. "fasiszta" azaz a vezetés elve alatt szervezett. Kriele figyelmeztetések tulságosan érthetők. Leírja a szekta vadászat a mi időnkben, az emberi jogok megsértését, a másként gondolkodók elleni gyűlöletét:

Egy tipikus fasiszta elem az agresszivitás védtelen kisebbségek ellen. [...] A szekta vadászok haraggal ingerültek, amikor találkoznak emberek meggyőződéssel, amelyek eltérnek az uralkodó fejlődéstől. Kihasználva a védtelenségüket, a lebecsűlés, a kicsúfolás és a gúnyolás, a célkitűzés, már a diákokat a leválasztásra és az elutasításra nevelni [...]

lefordít Kriele, Martin (1996): Die faschistischen Züge der Sektenjagd. In: Besier, Gerhard; Scheuch, Erwin K. (Hrsg.): Die neuen Inquisitoren. Religionsfreiheit und Glaubensneid. Teil I; Zürich 1999: Edition Interfrom; 394-403 ból

Ès tovább:

Egy másik fasiszta vonat a szekta vadászattól a jogi idegen- szerűségében lakozik, azaz számtalan kísérletekben, hogy ami átfúrja a kisebbségek védelmét jobb szabályokban, megkerűli vagy megsebezi. [...] mintegy a megvetés - vagy [...] a megtörése az adatvédelmi törvényeknek, az ideológiai áthatás és a manipuláció bíráktól a Bíróképző Akadémian, stb.

ugyanott

Ès tovább:

Egy tipikus tünete a fasiszta terrornak, hogy az érintettek tavólságba mennek más "szektákhoz" és részt vesznek a kampányban ellenük, abban a reményben, hogy a szekta vadászoknál jó időt csináljanak.

ugyanott

Nos, ezalatt a vezetők a pünkösdi és karizmatikus gyülekezetekből is akik a múltban mint szekta lettek nevezve átvették a magatartás kodexet. Nem meglepő, hogy sőt ők a jó idő hangulatban remélnek a szekta megbízottjaiban.

Idézem tovább:

Tipikus fasiszta is a törekedés, csoportokat felbontani, elkülöníteni a kisebb részt és a nagyobbat a távolsághoz megszabni tőle.

ugyanott

Ès tovább:

«Szekta» egy másik szó az «eretnek», és ez egy eretnek régebben de ma is ez Németországban érvényes: «Exterminandus est» - ha nem is a tűz által [...], akkor hírnévrontás, elszigetés és gazdasági megsemmisítése által.

ugyanott

Ezen itt már fel lehet ismerni az "öreg Fritz", Frederick II. mintegy 250 évvel ezelőtt elhatározta a menetirányt a társadalomnak,mint mondja:

A zsidók minden szektáktól a legveszélyesebb és meg kell akadályozni, hogy számuk növekszik.

Der Spiegel, 45/2011, 83 oldal

Alapvetően a történelem folyamán nem változott meg ezen semmi.

Richard-Wagner-Gimnázium Bayreuthban:
a hittantanároktól a horogkeresztre

Antisemitismus und Menschenverachtung in Deutschland

Már korai lesz formálva a viselkedés a gyermekeknél és fiata-loknál leginkább otthon és az iskolában. A gyermekek átveszik a viselkedést a jó és a rossz példaképektől. Ha a mai nemzedéknek az emberi megvetés lesz mutatva, akkor a gyermekek és fiatalok átveszik ezt a magatartást. Az érett állapot hiánya miatt, könnyen befolyásolhatók, amint itt mint sok példákból értelmes lesz:

Egy nyári este Weidenberg-ben. A fiatalok bemocskolják külső épület- homlokzatát. Palackokkal és kövekkel dobnak. Az épület rongálva lesz. A rendőrség kiderít.

Miután további bosszú cselekmények:

Palackok széttörnek a parkolóban. Villamos kábelek lesznek kihúzva, a harangot tönkre teszik.

Aztán tél van Weidenberg-ben. A fiatalok horogkeresztet festenek a hóban, hozzá ezek a szavak 'szar szekta'.

Tetten ért fiatalok, akiket a rendőrség kihallgat, megnevezik okait a viselkedésüknek. Ők az evangelikus hitoktatásban tapasztalták meg, hogy egy veszélyes szektáról van itt szó. Az ő hittantanáruk, egy régi lelkész egyetemista, a teológiának doktora és privát docens – ennek neve a szerkesztésnek ismert - erről tájékoztatott a Bayreuthi Richard-Wagner Gimnáziumban.

Véletlenség ez, hogy éppen a bayreuthi Richard-Wagner Gimnáziumban Luther szelleme ily módon leülepedik? Az ilyen események emlékeztetnek legalábbis a Luther zsidó-hajszára és a vandalizmusra a zsidók ellen, a Kristályéjszakán során.

Németország miért vak a jobb szemén?

A vezetői személyiségek miért vakok a társadalomban és politikában a jobb szemükön?

A válasz nyilvánvaló: az egyház áthatol a politikán és az államon. Szinte minden politikus egy egyházban magába foglalt. Mindaddig amíg nincs szigorú szétválasztás az állam és az egyház közöt, nem fog ezen semmi megváltozni, Luther gondolatok halmaza átmegy a következő generációra, a gyermekek a hittanórán és erkölcsi oktatásban félretájékoztattva lesznek a tanárok által, akik megkapják a tájékoztatásukat a szekta megbízottjaitól, rosszan értesítve és nevelve lesznek megvetésre mások íránt.

Egy felhívása neves professzoroktól és tudósoktól irányul a parlament felülvizsgálati joga-bizottsága ajánlásokai ellen, ami új vallási mozgalmak a szövetségi gyülés nevében vizsgált.

Szövetségi Miniszter szkv. Prof. Dr. Hans Apel, Prof. Dr. Dr. Gerhard Besier, Prof. Dr. Niels Birbaumer, Prof. Dr. Martin Kriele, Prof. Dr. Hermann Lübbe és Prof. Dr. Erwin Scheuch fordulnak a sajtójelentésükben 1998 Május 28-kán mozogva komoly aggódástól a parlament felülvizsgálati joga-bizottsága ajánlásokai ellen és apellálnak a német néphez:

Arra kérjük a német népet, sem az új szellemi monopólium- és ellenőrzési igényektől benyomást kelteni és sem az eretnek-hisztériának a szekta vadászoktól felgyújtani magát és ne vegyen részt a démonizáláson a kisebbségeken vagy jelentsen másokat fel, mert részt vesznek a rendezvényeken ennek vagy annak csoportjának.

lefordít Apel, Hans; Besier, Gerhard; Birbaumer, Niels; Kriele, Martin; Lübbe, Hermann; Scheuch, Erwin K. (1998): Presseerklärung 28. Mai 1998: Beteiligt sich der deutsche Staat an der Diffamierung und Diskriminierung von religiösen und weltanschaulichen Minderheiten? Eine Offene Gesellschaft braucht keine Weltanschauungskontrolle. In: Besier, Gerhard; Scheuch, Erwin K. (Hrsg.): Die neuen Inquisitoren. Religionsfreiheit und Glaubensneid. Teil 2; Zürich 1999: Edition Interfrom; 26-33 oldal ból

Ugyanakkor ez az intés alig kapott figyelembevételét.

Szeresd felebarátodat

Emberi ellenségesség és emberi megvetés kezdődik a minden-napi életben, azzal ami beszélve van és melyik beszéd a személyes környezetben elfogadva van. Az ember megvetés Luther szellemében lebontja az értékeit társadalmunkban. Az agyonhallgatásból végül elfogadás lesz – akár a gyávaságból, a tudatlanságból vagy a közömbösségből. Bár kezdetben lehet mást illeti - a törököt, a zsidót, a színes embert, a másféle embert, a másként gondolkodót, a másként hivőt. A végén őnt is elérheti.

A gonosz egyedül ezáltal diadalmaskodik, hogy a jó emberek nem cselekszenek.

És még egy gondolat a végén:

Milyen lenne az őszinte szeretettel a törökökhöz, a szeretettel a zsidókhoz, a szeretettel a színes emberekhez, a szeretettel a másféle emberekhez, a szeretettel a másként gondolkodókhoz, a szerertettel másként hivőkhez?

Milyen lenne, egy demokráciában a saját emberi jogokat kiélni anélkül hogy hátrányos helyzetbe kerül az ember?

4. oldal

 

Oldali kormányzás a cikkben

Oldal 1 | 2 | 3 | 4

 

 

Luther - a forrása az antiszemitizmusnak Németországban mint videó

Egy cikk Vivian és Andreás Fischertól