gi-entrance-g.png

Luther – a forrása az antiszemitizmusnak Németországban

Luther hozzájárulása a német történelemhez

Luthers Beitrag zur deutschen Geschichte

A kombináció egyház és állam nem új. A német történelem azt bizonyítja, hogy a jól ismert államférfiak Luther gyűlölet propagandáját megvalósítják. Az ő idézetük összhangban vannak egy rejtélyes pontossággal Luther felfogással és az ő kijelentéseivel.

Íme néhány példa:

Frigyes II., Nagy Frigyes vagy az "Öreg Fritz" nevezett, kifejezi következőt:

A zsidók a legveszélyesebb minden szektáktól és meg kell akadályozni, hogy számuk növekszik.

A Spiegel, 45/2011, 83. oldal.

Így Frigyes alapított évszázados hagyománya német inkvizíciós büntetőeljárás nevű szekták, amely a modern időkben tart. De erre mi később belemegyünk.

Otto von Bismarck kifejezi következőt:

Én nem szavazom meg hogy a zsidók uralják a sajtót, vagy hogy fontos politikai pozíciókat elfoglalnak, vagy egy hatóság módjára közhivatalt felruháznak.

lefordít Scheidl, Franz J. (1967): Deutschland und die Juden in Vergangenheit und Gegenwart. Wien: Dr. Scheidl-Verlag. Siehe auch: http://media.de.indymedia.org/media/2008/11//232747.pdf ból (2012/01/05 belátás)

A nyugdíjas német császár Vilmos II. porosz király írta

1919 augusztusában a száműzetésből [...] a vezető Mackensennek, a németek elcsábított és hajtva lettek «a Júda törzséből, akit utálnak ... A németnek nem szabad ezt elfelejtenie sem nyugszik addig, amíg ezek a paraziták elpusztulnak és kiirtották a német földön! Ez a mérges gomba a német tölgyfán.» Ìgy írt tovább a vezetőnek: «Zsidók és a szúnyogok egy csapás», amitől az emberiség «egy ilyen vagy olyan módon» meg kell hogy szabadísta magát. ... Ezt a [módszer] javasolta, [a zsidókat meg-szünteni]: «azt hiszem, a legjobb lenne gáz».

lefordít William, Collin (1994): "Das beste wäre Gas", wetterte der Kaiser. Berliner Zeitung. Siehe auch: http://www.berlinerzeitung.de/archiv/in-seinemantisemitismus-stand-wilhelm-ii--hitler-kaum-nach-1-bekenntnissedes-monarchen-in-einer-neuenveroeffentlichung--das-bestewaere-gas---wetterte-derkaiser,10810590,8882190.html ból (2012/01/05 belátás)..

Luther hozzáállás fokozatosan bevette a német társadalomt és a kultúrát.

Martin Luther, Adolf Hitler és Richard Wagner:
Prédikátorok, művészek és végrehajtók – milyen barna a város Bayreuth?

A városban Bayreuth a történelem események tömörítennek. 1872-ben Richard Wagner, zeneszerző, a kezdetet teszi és letelepszik Bayreuthban.

Richard Wagner 1850-ben megjelent irásában: "a zsidóság a zenében". Annak érdekében, hogy hangsúlyozzák a szavait, a kiadvány 1869-ben újra kiadja.

Richard Wagner azt mondja:

Hogy az esedékesség a kultúránknak egy erőszakos kiadás a pusztító idegen elem által [szerző megjegyzése: a zsidók és minden zsidóról van szó] le lehet állítani, nem tudom megítélni, mert ennek magában erőknek kellenek, amelyek létezése ismeretlen számomra.

lefordít Wagner, Richard (1869): Das Judentum in der Musik. Leipzig: J.J. Weber – Verlag. Siehe auch: http://de.wikisource.org/wiki/Das_Judenthum_in_der_Musik_%281869%29 ból (belátás 2012/05/01)

Richard Wagner szavaiban a vágy egy politikai erő iránt érthető. Egy végrehajtót kiván, aki a zsidók ellen aktív. Wagner véget ér azzal, hogy a zsidóknak közvetlenül egy szörnyű véget fenyeget:

De gondoljátok meg, hogy csak az egyik megváltásotok a terhelő átoktól lesz meg, - a BUKÀS!

ugyanott

Richard Wagner kívánsága megvalósult.

Houston Stewart Chamberlain, Cosima Wagner veje, előkészítője volt Wagnernek erre vágyott végrehajtójának.

Amikor Bayreuthban le telepedett a Wahnfried házban, hozzájárult meghatározó módon ahhoz, hogy Luther antiszemitizmusát összekötje Wagner zenéjéhez. És Hitler számítani tudott az ő személyes kapcsolatával a Wagner házhoz, a támogatásra a Wagner követőktől.

Goebbels csodálta Chamberlain mint ...

«Atya szellemünknek», [...] «úttörő» [és] «út előkészítő».

lefordít Chamberlain, Houston Steward (1899): Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts. München: F. Bruckmann AG. Siehe auch: http://www.hschamberlain.net/biography_en.html ból (belátás 2012/01/05)

Az antiszemita Chamberlain ezt mondta a zsidókról:

Nem a zsidó egyedül, hanem minden ami a zsidó szellemből ered, egy olyan anyag, mely a legjobbat bennünk szétharap és felbomlaszt.

lefordít Houston Stewart Chamberlain: Die Grundlagen des neunzehnten Jahrhunderts Kapitel 9B6, Weltanschauung und Religion, 1023—1128 oldal. Több itt http://www.hschamberlain.net/grundlagen/abschnitt3_kapitel9b6.html. (eingesehen am 01.05.2012)

Hitler 1923-ban megnevezi a forrást az ő ideológiának:

Luther egy nagy ember volt, egy óriás. Egy lökéssel kitörte a szürkületet, úgy láta a zsidót, ahogyan mi ma elkezdjük látni őt.

lefordít Adolf Hitler, über Martin Luther in: Zwiegespräche zwischen Adolf Hitler und mir, von Dietrich Eckart, München 1924; 34 oldal; ból. Több itt http://de.wikiquote.org/wiki/Riese (belátás 2012/05/01)

A katolikus püspök Wilhelm Berning szemben, Hitler 1936-ban ezt nyilatkozta:

Én csak azt teszem amit az Egyház 1500 éve teszi, de valóban alaposabban.

lefordít Adolf Hitler in "Mein Kampf" ból. Több itt http://www.leipziger-montagsdemo.de/informationen/daten/daten_07_kirche/kirche_zitate.htm (belátás 2012/05/01)

Luther és a Kristályéjszaka

Ez történt 1938-ban november kilencedikén a tizedikre éjszakán, amikor Luther próféciája kezdett. A terror a zsidók ellen a náci Németországban elérte első csúcspontját. Az úgynevezett kristályéjszaka a tisztelt reformátornak mint egy születésnapi ajándék lett szentelve. A gyűlöletbeszédek Luthertől a zsidók ellen meglettek valósítva:

  • Legalább 91 zsidókat a túlkapásokon az utcán verték meg és ölték meg
  • további 30.000 zsidókat deportálták és börtönözték koncentrációs táborokba
  • zsidó otthonok, kórházak és iskolák fosztották meg a nácik és megsemmisítettek csúszókalapáccsal
  • több mint 1000 zsinagógákat elégették
  • több mint 7000 zsidó üzleteket megsemmisültek vagy megrongálódtak.

Luther születésnapján égnek a zsinagógák Németországban

Amikor a zsinagógák törmelékben és hamuban vannak, az evangélikus-lutheri egyház kiad egy új kiadást Luther hajsza-írásától "A zsidókról és a hazugságukról". Az előszót írja az evangélikus órszágos püspök Martin Sasse.

Ő diadalmaskodik ezzel a szavakkal:

1938 November 10-én, Luther születésnapján, a zsinagógák égnek Németországban. [...] Ebben az órában a férfi hangját meg kell hallgatni, aki mint német próféta a 16. században egyszer indult mint egy tudatlan zsidóknak barátja, aki hajtva volt a lelkiismerete által, hajtva volt tapasztalatok és valóság által, ő lett a legnagyobb antiszemita az ő idejében, a figyelmeztető az ő népében a zsidók ellen.

lefordít 23/11/1938 az előszóban az új kiadáshoz, Egyházi Közlöny Mecklenburg 17 számú, évfolyam 1938; hirdetés. 249 G. Nr. /24/II 5 h Ein Mahnwort zur Judenfrageból

A háború utáni időszakban a reformátor Luthernek sürgősen szüksége volt egy új hírnévnek. Az antiszemita Luther mint egyházi alapítója már nem volt bemutatható. A lutheri egyház megváltoztatta életrajzát.

Térjünk vissza a kérdésekre, amelyek a társadalomt megérintik:

Hogyan történhetett ez? Miért nemjöttunk korábban erre? Miért nem tudtuk ezt megakadályozni?

Kancellár Angela Merkel, 23-án Február 2012, a Berliner koncertházban

És ezen kívül egy további kérdés:

A társadalom miért vak a jobb szemén?

3. oldal

 

Oldali kormányzás a cikkben

Oldal 1 | 2 | 3 | 4

 

 

Luther - a forrása az antiszemitizmusnak Németországban mint videó

Egy cikk Vivian és Andreás Fischertól