gi-entrance-g.png

Luther – a forrása az antiszemitizmusnak Németországban

Luther - úttörője az antiszemitizmusnak

Luther -  Pionier des Antisemitismus

Luther volt és marad az antiszemitizmusnak úttörője Német- országban. Írásai megmutatják az ő romboló reformációját.

Luther azt mondta, - így hangzik a németeknek fülében. Következőleg hallgassa meg néhány nyilatkozatai prédikációit és hogyan ment előre a célorientált reformátor Luther.

Luther fő célja: a zsidók

Luther azt mondja:

Pfuij ott ahol vagytok, átkozott zsidók... [...] Csak a Bibliát olvasátok, ami a koca alatt a farok ál, és a betűket, amik így akár esnek ki, zabál és iszik. [...]

"A zsidók, mint egy kétségbeesett, gonosz és mérges dolog, ők a mi 1400 éve pestis, szennyezés és minden szerencsét-lenségünk voltak és még mindig azok. Összefoglalásként elmondhatjuk, hogy joggi ördög van nekünk rajtuk [...];

Fel kell gyújtani a zsinagógájukat és az iskolájukat, [...] a mi Urunk és a kereszténység tiszteletére, úgy, hogy Isten látja, hogy keresztények vagyunk, [...] elpusztítani otthonukat.

"Szóval, ahol látsz egy jobb zsidót, akkor nyugodt lelkiismerettel egy kereszt ütsz és szabadon és biztosan beszélsz: Ott megy egy megtestesült ördög.

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 1: Schriften, Weimar 1883ff., Band 53, 478 + 528 + 523 + 479 ból

Amikor megkeresztellek egy zsidót, elviszem az Elba-hídra, egy kővet lógatok a nyaka körül és le lököm a mélybe és azt mondom: Én Ábrahám nevében keresztelek meg!

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 2: Tischreden, Weimar 1912ff., Nr. 1795 ból

A ki hal a zsidóról, a hatóságnak jelentje fel vagy dobja kocakoszt rá, ha meglátja őt, és űzje el. És itt senki sem legyen irgalmas vagy jóságos, mert megérinti Isten dicsőségét és mindannyiunk üdvösségünket (a zsidókat is).

Itt a csók! Az ördög a nadrágjába szart és kiürítette a gyomrát újra. Ez egy valódi templom amit a zsidók és ami zsidó akar lenni, csokólni, zabálni, inni és imádni, és viszont az ördög zabáljon benneteket, amit az ő tanítványai kiköpnek, fölött és alatt tudnak kihajitani [...] Az ördög zabál az ő angyalai ormányával és szívesen zabál, amit a zsidók köpködnek és fröcskölnek az ő alsó és felső pofájukkal.

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 1: Schriften, Weimar 1883ff, Band 53, 537 + 587 ból

Egy vacsora beszédében Luther választ ad arra a kérdésre, hogy szabad egy zsidót verni.

De igen! Az egyiknek pofont akartam adni! Ha tehetném, megölném őt és haraggal egy karddal átfúrnám.

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 2: Tischreden, Weimar 1912ff., Nr. 5257 ból

Fel kell gyújtani a zsinagógájukat, [...] kényszerítve őket dolgozni, és menj utánuk minden kegyetlensségel [...]

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 1: Schriften, Weimar 1883ff., Band 53, 541f. ból

Luther nemcsak öntötte ki az ő kolerikus embergyűlöletét a zsidókon, akiknek a hitét nem tudta meghatározni, hanem bármely más társadalmi csoporton, ami ellenállt a teológiájának. Bárki, aki megpróbálja Luther antiszemitizmusát és emberi megvetését ezzel a gyenge érvvel "akkoriban olyan volt“ megbocsátani, ez a személy ugyanúgy mebocsátja Hitler bűncselekményeit -, mert 'abban az időben is ilyen volt'.

Evangélikus vallási csalás és kilépés az egyházból

Mint lánya egy evangélikus lelkésznek nőttem fel, és meglettem keresztelkedve mint csecsemő, elmentem a vasárnapi gyermek istentiszteletre és mint ifi megkaptam a konfirmációt az én apám által. Mindezek egyházi hagyományok mellett csak a jól ismert legendákat Lutherról tanultam meg, a reformátorról: Ő volt számomra a jó és a bátor reformátor, aki merte az ő téziseit kalapáccsal a templom ajtaján megszegeszni. Megvoltam győződve arról, hogy Márton Luther egy jobb egyházzal megajándekozott minket. Mi nagy csalás!

Luther emberi megvetéséről nem lettem se a gyermek istentiszteleten és sem a konfirmáció osztályban felvilágosítva. Az iskolában ez nem volt téma se a történelem és sem a vallási oktatásban. Apám eltitkolta az igazi Luther előttem. Amikor tudomást szereztem a vallásos csalásról tehát kiléptem az egyházból. Ma, amikor egyházi harangok harangoznak, eszembe jön az illúzió Luther és a szenvedés, amit ő a népre hozott.

Luther következő célja:
Baptisták, Mennoniták,
és más szellemben teli keresztények

A vér 1000 keresztelőknek Luther kezén ragad. Luther méltatlan hívta őket mint "rajongó" "izgá-ga lélek" "settenkedő" "sarok prédikátor" és "újrakeresztelő".

Georg Wagner Emmering egyik legidősebb mártír Luther ide-jében. Ő volt az egyik nagy prédikátor az úgynevezett keresztelő mozgalomnak. 1527-ben Február 8-án megégettek élénk egy máglyán Münchenben. A következő évben, Hans Feyerer, utódja George Wagnernek, nyilvánosan elégették őt és öt hitpajtásait, feleségeik először vízbe fojtották, majd elégették. Az egyik legbefolyásosabb vezetője a keresztelő mozgalomnak, „Balthasar Hubmaier Bécsben elégették, feleségét három nappal később, egy kővel megterhelve, bedobták a Dunába."

Homuth, Norbert (2011): Schluss mit Luther - das Ende des Kirchenwahnes. Siehe auch: http://www.hauszellengemeinde.de/index.php/de/haeresie-irrlehre/haeretiker/martin-luther/229-schluss-mit-luther-das-ende-eines-kirchenwahnes (eingesehen am 01.05.2012)

Ezek a pél-dák több mint 1000 keresztények sorsuknak állnak, ami történelmileg bizonyított. Luthernek az újrakeresztelők méltók a halálnak.
(Megjegyzés: késöbb az újrakeresztelők Baptistáknak lesznek elnevezve)

Luther, gyülölet prédikátor és denunciáns,
a mércét meghatároza az Evangélikus Alliánznak

Luther azt mondta:

És egy állampolgár bűnös, ha egy ilyen sarok settenkedő hozzá jön, mielőtt őt hallja, hogy őt bejelentse a hatóságnak és a lelkész- nek is, mert ő az egyházközséghez tartozó hívője. Ezért a hatoság köteles [...] a kemény nyakúak, ők az újrakeresztelők vagy mások, [...] fizikai erőszakkal és az alkalom-hoz körülmények, [hogy] a karddal megbüntetni.

Ha akar prédikálni vagy tanítani így bizonyítja a munkát és a parancst ami őt arra hajtja és kényszeríti, vagy hallgason. Ha ő nem akar, így a hatoság diktálja őt a mester Hansznak. [megjegyzés: itt hóhérről van szó].

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 1: Schriften, Weimar 1883ff, Band 31.1, 210 u. 211f. ból

Ezzel Luther szabaddá tette az utat a feljelentgetésnek Német- országban. Ugyanígy meghatározta a mércét az Evangélikus Alliánznak, hogy a Szent Szellemmel töltött keresztényeket mint "rajongónak" megalázja.

Securitate-dolgozói mint alkalmazottai az evangelikus Ordenskirche
St. Georgen Bayreuthban - 1 rész

A szüleim házukban átéltem, milyen megvetéssel beszéltek a hit prédikátorokról mint Reinhard Bonnke, Benny Hinn, Kenneth Hagin, Oral Roberts, Steve Hill és Katharine Siegling.

Rágalmazó cikkek egyházi újságokból apám sokszor megmutatta, hogy a hitelességét ezeknek a prédikátoroknak össze törje. Mint egy evangélikus lelkész tiltakozta ellenőrizni a valóságtartalmát az ellenséges állításoknak.

Ordenskirche St. Georgen in Bayreuth

Ezzel a mély csalódással a szívemben megkellet állapítanom, hogy apám hüségesen követi együtt a szekta megbízottjai és más lutheránusokkal a St. Georgen Bayreuthi plébániát embertelen tanítasok Luthertől másként gondolkodók ellen. Mások követniük kellett azt ami neki igaz volt és amit ő hitt. Így, a férjem és én kényszerítve lettünk az ő plébániában, a Bayreuthi egyházban megházasodni.

Mikőzben másokat démonizálta, dolgozott az egyházban dolgozókkal, akik nyíltan beismerték magukat az ateizmushoz Románia-Erdélyben, párt tagjai és a Securitate dolgozói voltak. Az ő feladatai közé tartozott az embereket Románia rendőrségnek és Securitatenek feljelenteni, hogy az ő saját kiutazásukat megkönnyítsék.

A múltjukat ráruházták Katharine Siegling életére, hogy egy hamis életrajzot hozzá kapcsolodjanak.

Luther következő célja:
a parasztok

Luther azt mondta:

"Szúrjon, verje meg, fojtja meg, itt aki tud. Legyél ezen halott, jó neked, egy áldotabb halált nem tudsz elérni.

Tehát itt agyonütni, és megfojtani és szúrni, titokban vagy nyíltan, aki tud, és gondoljon arra, hogy semmi más mérgező, káros, ördögi tud lenni mint egy lázadó ember; olyan vele mint hogy egy veszett kutyát meg kell ölni [...]

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 1: Schriften, Weimar 1883ff., Band 18, 361 + 358 ból

Luther legitimálja meggyilkolását több tízezer mezőgazdasági termelőkön a saját fajta Isten megismerésével.

Luther azt mondta:

Megöltem minden paraszt lázadásban, minden vérjük a nyakamon van. De ezt tolom a mi Istenünkre, aki megparancsolta nekem, hogy beszéljek erről.

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 2: Tischreden, Weimar 1912ff., Nr. 2911 ból

Talán ma legalább néhány mezőgazdasági termelőt Luther szavai megijesztik az egyházi padukról. Nem csoda, hogy az igazi Luthert inkább a szőnyeg alá söpörik. Ki fizetné még az egyházadót, ha tudná hogyan gyalázta meg Luther az embereket?

A külföldieket sem kímélte Luther

Luther következő célja: a törökök

Ő felszólít a háborúra és gyilkosságra a törökökön.

Luther azt mondta:

[...] örömmel az ökölt mutatni és bátran verni, gyilkolni, rabolni és kárt csinálni mint annyit csak akarnak tenni [...]

lefordít D. Martin Luther (1529): Eine Heerpredigt wider den Türken. Tomos 4, 494-496. ból

Luther következő célja: a fogyatékosok

Az ő vacsora beszédében arról beszélt, hogy az ördög "kicserélt nyomorék gyerekeket" és "torzszülötteket" alá tól és azt javasolta, hogy egy ilyen gyereket a vízbe kell fojtani.

Luther azt mondta:

Nem a te fiad, hanem maga az ördög személyesen. Vedd őt a semmirekellőt és lökd őt a vízben!

[...]

Így dobd el, dobd el a rossz (hajtást), késlekedés nélkül.

lefordít D. Martin Luthers Werke. Kritische Gesamtausgabe, Abteilung 2: Tischreden, Weimar 1912ff., Nr. 5207 ból

A fogyatékosok csak emberek "lelketlen darab hús".

Luther iszonyú emberi kép nekem ismét megerősítette, hogy ez volt a helyes, hogy kiléptem az egyházból.

Ezután az én hivatásgyakorlásom mint nevelőnő ez hátrányokat eredményezte. Óvodák, bölcsődék és az otthonok nagyrészt az egyházi ellenőrzés alatt állnak. Bár az állam finanszíroz legalább 85%, így a jelentkezők egyházi tagság nélkül a jelentkezési folyamatban hátrányba juttnak. Ez hamis címkézés és diszkrimináció!

2. oldal

 

Oldali kormányzás a cikkben

Oldal 1 | 2 | 3 | 4

 

 

Luther - a forrása az antiszemitizmusnak Németországban mint videó

Egy cikk Vivian és Andreás Fischertól